Puteri publice și libertate economică | Ion Bucur

Editorul: ”Ratiuni de ordin teoretic si practic au justificat aparitia acestei lucrari: interactiunea pernicioasa dintre stiinta economica si ideologia politica, persistenta unor teorii si idei perimate, obsesia pentru miracolele pietei, teorii dogmatice proferate cu aplomb de unii economisti, bazate pe sofisme pure sau pe modele matematice nerealiste, proliferarea riscurilor majore in toate domeniile vietii economice si sociale, pachetul de opozitii stat-piata, public-privat, suveranitate-autonomie, provocarile cu care se confrunta economia si sentimentul „neputintei publice”.

Ordinea de prioritate in care sunt abordate problemele in lucrare a fost dictata de legatura dintre stiinta economica si decizia publica, de primatul cunoasterii economice in procesul decizional, forta de inraurire a ideilor economice, congruenta crizelor capitalismului cu cele ale actiunii economice a puterilor publice, ale guvernantei si globalizarii economice si financiare.

Concentrarea si structurarea discursului pe ideea de criza insoteste pledoaria autorului pentru promovarea pluralismului si a deschiderii in stiinta economica, instituirea unui nou tip de gandire economica si de actiune practica pentru a raspunde provocarilor economiei si societatii secolului al XXI-lea.

Intr-un viitor – speram, cat mai apropiat – prezenta lucrare, in care sunt reunite si unele studii, articole si comunicari prezentate la conferinte nationale si internationale, va fi parte componenta a unui volum mai amplu, in care autorul isi propune sa trateze “mariajul” Economiei cu Dreptul si implicatiile asupra teoriei si practicii economice si juridice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.