Taxele judiciare de timbru și ajutorul public judiciar în procesul civil | Gabriela Cristina Frențiu

Editorul: ”Lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil constituie un comentariu practic al dispozitiilor O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, corelate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, completat cu numeroase exemple si solutii ale practicii judiciare nationale, cu trimiteri la doctrina si la jurisprudenta obligatorie a Curtii Constitutionale, precum si a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Cartea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil apare in contextul in care inca dupa 7 ani de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 80/2013 instantele judecatoresti, avocatii, consilierii juridici se mai confrunta cu dificultati in stabilirea anumitor taxe judiciare de timbru.

In cuprinsul lucrarii Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil regasim aspecte de interes cum ar fi:
– timbrarea actiunilor evaluabile si neevaluabile in bani, a diferitelor categorii de cereri si actiuni indicate in O.U.G. nr. 80/2013 fie prin enuntarea obiectului, fie a materiei in care se formuleaza (actiuni de partaj, actiuni posesorii, cereri cu valoare redusa, actiuni in materia contenciosului administrativ, a insolventei, a dreptului familiei etc.);
– modalitatile de determinare a cuantumului taxelor judiciare de timbru, in diferite etape ale judecatii;
– scutirile de la plata taxei judiciare de timbru, grupate dupa obiectul sau subiectul cererii;
– caile legale de contestare a taxei judiciare datorate;
– ajutorul public judiciar care poate fi acordat persoanei obligate la plata unei taxe judiciare de timbru;
– termenul in care trebuie depusa dovada platii si sanctiunea in caz de neplata;
– cazurile in care este posibila restituirea taxelor judiciare de timbru.

Prin modalitatea de prezentare si structurare, lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil constituie un ghid actual pentru practicienii dreptului, care, in activitatea zilnica, se confrunta cu diferite actiuni supuse platii taxelor judiciare de timbru, care, datorita obiectului lor complex, impun o analiza corelata a diferitelor texte ale O.U.G. nr. 80/2013, consuma timp in vederea determinarii corecte a taxei judiciare datorate pentru actiunea in ansamblul sau si care, in multe cazuri, au dus la formularea unor opinii divergente ori a unor cereri de reexaminare, generatoare, la randul lor, de practica neunitara.
Lucrarea este utila si oricarui justitiabil care, fara a avea studii juridice, doreste sa formuleze o actiune civila si sa obtina diverse facilitati la plata taxei judiciare datorate.
Dintre problemele interpretate diferit in practica judiciara, analizate in lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil, mentionam:
– timbrarea cererilor de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, ce au ca obiect atat evacuarea, cat si plata chiriei/arenzii exigibile;
– timbrarea cererilor de validare a popririi;
– timbrarea cererii de suspendare a executarii actului administrativ, formulate in baza art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004;
– timbrarea contestatiei la executare privind executarea unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit bancar afectat de clauze abuzive;
– timbrarea contestatiei la executare prin care se solicita si partajarea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie;
– caracterul timbrabil sau netimbrabil al diferitelor cereri (de recuzare, de stramutare, de incuviintare a executarii silite) formulate in materii scutite de la plata taxei judiciare de timbru;
– posibilitatea contestatorului de a solicita restituirea taxei judiciare de timbru in cazul in care aceasta a fost gresit inclusa in cuantumul cheltuielilor de judecata stabilite in favoarea sa si in sarcina intimatului, iar hotararea a ramas definitiva;
– determinarea taxei judiciare de timbru in apel in ipoteza reexaminarii taxei achitate in prima instanta;
– raportul dintre caracterul definitiv al incheierii pronuntate cu privire la cererea de reexaminare si dispozitiile art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013, referitoare la atributul instantei de control judiciar de a dispune obligarea partii la plata diferentei taxelor judiciare de timbru aferente;
– limitele cererii de reexaminare, limitele analizei in cadrul acestei cai speciale de atac;
– consecinta depunerii la dosar a copiei chitantei ce atesta plata, iar nu a originalului;
– consecinta platii taxei de catre o alta persoana decat debitorul;
– consecinta platii taxei judiciare de timbru in apel ulterior primului termen de judecata;
– consecinta platii taxei judiciare de timbru in recurs la primul termen de judecata, iar nu la momentul declararii caii de atac.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.