Dreptul de regres. Regresul în dreptul afacerilor | Claudiu Galu

 Editorul: Despre lucrare: Dreptul subiectiv civil de regres are o lungă tradiție în spațiul juridic românesc, de la aplicarea sa în mod izolat, potrivit obiceiului locului, până la dobândirea unui caracter normativ, și a devenit în prezent indispensabil pentru realizarea unor obligații civile. Lucrarea cuprinde o parte generală, în care sunt analizate în mod detaliat evoluția, universalitatea, definiția și izvoarele regresului, clasificarea sa, raportul dintre regres și subrogație, comparația cu alte instituții juridice, precum și o parte specială, în care au fost cercetate aplicațiile regresului în dreptul bancar, în dreptul asigurărilor, în dreptul societar și în operațiunile de vânzare succesivă. De asemenea, cercetarea cuprinde atât aspecte de drept procesual, cât și aspecte de drept internațional privat privind acțiunea în regres.
Destinatarii acestei lucrări sunt cercetătorii, practicienii și studenții interesați de instituția dreptului subiectiv civil de regres și de aplicațiile sale practice.

Din cuprins

  • Aspecte de teorie generală cu privire la regresul în dreptul afacerilor
  • Aplicații speciale ale regresului în domeniile dreptului afacerilor

– regresul în materie bancară
– regresul în dreptul asigurărilor
– regresul în dreptul societar
– regresul în cadrul operațiunilor de vânzare succesivă în raporturile de afaceri

  • Aspecte de drept procesual. Acțiunea în regres

– acțiunea în regres
– aspecte de drept internațional privat

Puncte forte

  • examinare riguroasă a dreptului de regres și a regresului în dreptul afacerilor din punct de vedere teoretic, procedural și aplicativ pe materii
  • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic
  • abordare interdisciplinară
  • ample referințe bibliografice

Despre autor

Claudiu Galu este doctor în drept și avocat în cadrul Baroului București din 2004.”