Ocrotirea libertății și integrității sexuale a persoanei în context național, european și internațional | Andrada Nour

Editorul: “De-a lungul istoriei, dreptul penal se constituie ca o recunoaștere a faptului că societatea a manifestat permanent o preocupare pentru ocrotirea valorilor ei fundamentale, în contextul existenței în rândurile sale a unor factori umani negativi capabili să submineze echilibrul social și o bună conviețuire. Ignorând pericolul unor astfel de tendințe și fără o ripostă cât mai eficientă împotriva acțiunilor sociale distructive, societatea ar înregistra, desigur, un regres. Cu toate acestea însă, în cadrul acțiunilor și măsurilor de combatere a fenomenului infracțional, într-o societate modernă, trebuie respectate atât drepturile victimei, cât și cele ale agresorului.

Ocrotirea libertății și integrității sexuale nu reprezintă o temă nouă, inedită, ci, mai degrabă, o constantă importantă prezentă pe parcursul întregii istorii a dreptului penal. Desigur, contextul şi modalităţile de realizare ale acestei problematici s-au modificat de nenumărate ori în funcţie de epocă şi de cerinţele de politică penală specifice unui astfel de interval istoric.

Considerăm necesare analizarea problemelor legislației penale în materie, identificarea lacunelor existente, precum și examinarea obstacolelor cu care se confruntă legiuitorul în procesul de modernizare a reglementărilor naționale în vederea uniformizării dreptului la nivel european și pe fondul amplorii deosebite pe care protecția drepturilor omului a luat-o în ultimii aproximativ 60 de ani.

Libertatea și integritatea sexuală sunt legate de viaţa socială în ansamblu în măsura în care acestea intră în sfera normativităţii sociale, iar în concret sunt dependente de contextul în care sunt amplasate. În ultimele decenii, ocrotirea libertății și integrității sexuale s-a impus categoric ca un concept central indiferent de natura perspectivei teoretice din care este abordat, dobândind un rol privilegiat și fiind totodată copleşit de multiplele perspective pe care le poate oferi tratarea lui.

Din cuprins

  • ocrotirea libertății sexuale și de orientare sexuală a persoanei în plan internațional
  • dreptul la intimitate în jurisprudența Curții Supreme a S.U.A.
  • câteva considerații privind violul conjugal
  • agresiunea sexuală
  • politica europeană privind libertatea și orientarea sexuală a persoanei
  • consecințele infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale asupra victimelor.”