Hic et Nunc: Alexandru Athanasiu

Despre lucrare: Într‑o carte mare așa cum mi se pare că este și aceasta, am rolul – în calitate de întâiul dumneavoastră colaborator – să încep să toarcem firul și să spun povestea omului și a celor trei istorii în care este mereu prins: istoria lui ca ins, ca membru al unei comunități, ca părtaș al unei culturi, altfel spus să vă port prin galeria portretelor dumneavoastră domnule Profesor.

Nu am să o fac pentru că Dumneavoastră puteți fi doar trăit și nu rostit!

Va trebui să vă deprindeți, domnule Profesor, cu această certitudine sensibilă și să primiți omagiul izvorât din diversitatea noastră științifică și lăuntrică pe care vi‑l aducem, noi: profesorii dumneavoastră, colegii, colaboratorii, membrii Centrului de drept social comparat, cei ai Asociației „Societatea de dreptul muncii și securității sociale”, foștii studenți, studenții și personalități care v‑au fost aproape, sub forma unui salut în trecerea noastră prin fața Dumneavoastră.

Este un „acum” și un „aici” preluat de cuvânt în ceea ce aș numi generalitatea simțirii, conștiința individuală pentru că totul trece, dar acest „acum” și „aici” rămân și dorim să vi le oferim nu sub forma unui „atom de eternitate”, ci sub forma unui „atom de timp” care să indice clipa, acest ACUM al fericirii și împlinirii Dumneavoastră la 65 de ani de viață.

 

Din cuprins

 • · Profesorului nostru întru mulțumire

Alumni 2020 – Suflete de Aur

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Viața pusă în slujba unei idei: omul și educația

Prof. univ. dr. Claudia Ana Moarcăș

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Alexandru Athanasiu, Omul onest

Profesor dr. h. c. Nicolae Popa

Facultatea de Drept, Universitatea ,,Nicolae Titulescu”

 • · Un „aristocrat al spiritului”

Prof. univ. dr. Ion Bucur

Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

 • · O pledoarie pentru aflarea adevărului la început de secol XXI

Prof. univ. dr. emerit Emilian Stancu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Tot ce nu este interzis este permis sau tot ce nu este permis

este interzis? (jocul permisiunilor, al comenzilor și al interdicțiilor în dreptul privat și în dreptul public)

Prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Alexandru Athanasiu, profesorul renascentist

Marian Nazat

Avocat și publicist

 • · Șase decenii și jumătate

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Statul de drept și social în România

Prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Principiul constituțional al loialității și coabitarea instituțională în România

Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 • · Claca – Formă de organizare a muncii în vechiul drept românesc

Prof. univ. dr. Dan Oancea

Dr. Sorin-Alexandru Vernea

Drd. Vlad-Victor Ochea

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Libertatea de religie sau libertatea sindicală?

Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona – Colegiul Juridic de Studii Europene

 • · Principiile administrației publice

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Regimul incompatibilităților în administrația publică. Unele reflecții

Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Cercetător științific grad I Institutul de Cercetări Juridice

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

 • · Dreptul comun al contractelor

Prof. univ. dr. Marian Nicolae

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Homo oeconomicus versus homo juridicus: de cine îl salvăm pe om?

Conf. univ. dr. Radu Alexandru Rizoiu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Ordinea publică în dreptul familiei și provocările contemporane. Triumful individualismului și al autodeterminării?

Lector univ. dr. Cristina Mihaela Nicolescu

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 • · Curatela litis. Quid novi

Lector univ. dr. Paul Pop

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Jurisdicția muncii în dreptul german

Lector univ. dr. Liviu Gheorghe Zidaru

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Viitorul muncii și al relației de muncă

Profesor Giuseppe Casale, Universitatea din Torino

Director, Școala de dezvoltare Torino, Secretar general al societății

internaționale de dreptul muncii și securității sociale (ISLSSL)

 • · Economia socială și întreprinderea secolului XXI sau de la „acord la contrapunct”

Prof. univ. dr. Claudia Ana Moarcăș

Lector. univ.dr. Manole Ciprian Popa

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Provocări actuale ale relațiilor de muncă în situații de criză

Prof. univ. dr. Luminița Elena Dima

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Alocaţia de stat pentru copii

Lector univ. dr. Traian Tunsoiu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Rolul dreptului muncii în secolul XXI în lupta împotriva calificării muncii drept marfă: mister și candoare sau pragmatism și realitate?

Lector univ. dr. Ana-Maria Vlăsceanu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

  • · Recrutarea şi plasarea personalului navigant în lumina reglementărilor OIM

Drd. Oana Adăscăliţei

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 • · Timpul şi munca din perspectiva istorică a unei relaţii sociale în continuă evoluţie

Drd. Răzvan Anghel

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 • · O realitate a secolului al XXI-lea: accidentele de muncă

Drd. Cristina Casian

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Incapacitatea de muncă

Drd. Oana Ileana Cazan

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Evoluția standardelor de elaborare a politicii sociale la nivel internațional și european

Drd. Vlad Drăguș

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Accesul pe piața muncii în lumina reglementărilor Uniunii Europene

Drd. Georgiana Enache

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Munca prin agent de muncă temporară în contextul prestării transnaționale de servicii

Drd. Bogdan Ioniță

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Reflecție asupra importanței voluntariatului în domeniul sportului

Drd. Florentina Camelia Medei

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Răspunderea disciplinară a personalului contractual din instituțiile publice în lumina noului Cod administrativ

Drd. Ștefania Murariu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Considerații cu privire la regimul juridic al pensiilor ocupaționale din sistemul de drept român în a doua decadă a secolului XXI

Drd. Mihail Vladimir Poenaru

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Eroarea – viciu de consimțământ la încheierea contractului individual de muncă

Drd. Corina Mihaela Șiman

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Caracterul excepțional al compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat

Drd. Alexandra Georgiana Vâlcelaru

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Cultura organizațională – pilon esențial în menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată

Drd. Valentina-Lidia (Lupu) Zărnescu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • · Adaptarea și demnitatea muncii într-un mediu de muncă flexibil

Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean

Facultatea de Drept, Universitatea ”„Lucian Blaga” Sibiu

Președintele Asociației „Societatea de Dreptul muncii și Securității sociale”

 • · Aspecte actuale privind regimul muncii temporare

Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

Departamentul Drept, Academia de Studii Economice

 • · Centralizare și descentralizare la nivelul partenerilor sociali

Prof. univ. dr. Magda Volonciu

Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”

 • · Jurisdicția muncii, o jurisdicție specializată?

Conf. univ. dr. Lavinia Onica-Chipea

Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

 • · Fapta gravă a salariatului – condiție pentru desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

Conf. univ. dr. Daniela Moțiu

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

 • · Reglementarea normativă a încetării de drept a contractului individual de muncă și valorile sociale constituționale

Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu

Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești

 • · Interdicția de concediere a salariatelor însărcinate între (cvasi) absolut și relativ

Conf. univ. dr. Septimiu Panaite

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • · Justificarea unui tratament diferențiat al salariaților pe criterii de vârstă

Conf. univ. dr. Roxana Cristina Radu

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 • · Considerații privind procedura judiciară și extra-judiciară a stabilirii răspunderii patrimoniale

Lector univ. dr. Radu Gheorghe Florian

Universitatea Agora din municipiul Oradea

 • · Analiza unor dispoziții legale privind sporul de condiții de muncă prevăzut de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în raport cu principiul nediscriminării

Cadru didactic asociat, dr. Mădălina Iordache

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Avocat, Baroul Tulcea

 • · Răspunderea penală în domeniul securității și sănătății în muncă

Lector univ. dr. Ioan-Marius Aron

Facultatea de Drept și Științe Administrative,

Universitatea Româno-Germană Sibiu

 • · Revocarea actelor unilaterale emise de angajator. Revocarea deciziei de concediere/revocarea deciziei de concediere disciplinară. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 18 din 13 iunie 2016. Aspecte critice

Dr. Dragoș Brezeanu

Avocat Baroul București.”