Infirmarea, revocarea și încetarea de drept a actelor procesuale în lumina reglementărilor procesuale penale | Nadia Cantemir-Stoica

Autorul: ”Prezenta lucrare cu caracter științific prezintă elemente de inovație, având în vedere faptul că este unica lucrare în materie procesual penală ce tratează aceste instituții împreună, respectiv infirmarea, revocarea și încetarea de drept a actelor procesuale în lumina reglementărilor procesual penale. 

În decursul celor doi ani necesari studierii subiectului ce face obiectul tezei, cu efort susținut, sistematic, am încercat să identific cât mai multe surse informaționale, apte să aducă o contribuție semnificativă la conceperea și ordonarea ideilor ce stau la baza prezentei lucrări.

Demersul științific întreprins a avut în vedere analiza actualei reglementări, ce nu se bucură de o reală stabilitate. În decurs de șase ani de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, instanța de control constituțional a intervenit prin numeroase decizii, alături de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin recursuri în interesul legii sau decizii în vederea dezlegării unor probleme de drept, statuând ce interpretări sau modificări ar trebui aduse normelor de drept procesual penal. 

Nu mai puțin lipsit de importanță este faptul că am încercat să facem o prezentare comparativă cu legislațiile altor state. Mărturisim că nu a fost un demers ușor, cu atât mai mult cu cât denumirile nu corespund întotdeauna acelorași instituții, fiind necesar a le identifica prin prisma caracterului juridic și al efectelor pe care acestea le produc în plan procesual.

Revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive nu reprezintă neapărat o temă inedită, ci, mai degrabă, o constanță importantă, întâlnită și în reglementările anterioare. În mod inevitabil, a trebuit să facem trimiteri la clasificările generale existente în doctrina de specialitate. Cu toate acestea, am încercat să surprindem prin elementele de practică judiciară problemele de drept ivite cu ocazia desfășurării procesului penal, modalitatea prin care fiecare organ judiciar înțelege și interpretează o anumită normă juridică. 

Așa cum afirma John Milton, acolo unde există o mare sete de învățătură, firesc este să fie și multe discuții în contradictoriu, multe scrieri și opinii; căci opinia, la oamenii de valoare, este cunoaștere în devenire. Sperăm că prin prezenta lucrare ne-am atins dezideratul avut în vedere și că opiniile expuse sunt utile celor ce doresc să aprofundeze tema supusă cercetării.

Am încercat, astfel, ca prezenta cercetare să acopere toate palierele necesare cunoașterii infirmării, revocării și încetării de drept a actelor procesuale, fără a aprecia totuși că lucrarea noastră ar fi exhaustivă, ci doar o poartă ce invită mediul academic spre o analiză amplă a instituțiilor evocate.„

Bogdan Bucătariu: „Așa cum subliniază doamna Nadia Cantemir-Stoica, această monografie a avut ca principal obiectiv analiza instituțiilor infirmării, revocării și încetării de drept din perspectiva unei paralele între vechile norme și noile reglementări, având în vedere  prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și criticile aduse de Curtea Constituțională în materia supusă analizei.

Acest obiectiv a fost îndeplinit cu brio, prezenta monografie constituindu-se într-o analiză comprehensive a celor trei instituții, pornindu-se de la cele mai vechi reglementări pentru a ajunge la forma pe care infirmarea, revocarea și încetarea de drept o cunosc în prezent, în lumina noilor reglementări procesuale. De asemenea, este de remarcat prezentarea comparativă cu legislațiile altor state, prezentarea deloc ușoară, „cu atât mai mult cu cât denumirile instituțiilor nu corespund întotdeauna, fiind necesar a le identifica prin prisma caracterului juridic și al efectelor pe care acestea le produc în plan procesual”.

Totodată, autoarea a identificat carențele celor trei instituții supuse analizei și a formulat o serie de propuneri de lege ferenda, semnalând în același timp îmbunătățirile legislative aduse prin noul Cod de procedură penală.”