Istoria dreptului românesc. Vol. II. Apariția și evoluția dreptului scris | Tereza Danciu

Editorul: “Trecerea către dreptul scris reprezintă o etapă semnificativă în evoluția dreptului românesc. Reprezentanților bisericii le datorăm primii pași în cultura scrisă românească, iar marilor juriști ai epocii fanariote le datorăm primele noastre coduri. Alexandru Ioan Cuza reușea prin reforma sa legislativă să pună în practică obiectivele revoluției pașoptiste și să îndrume țara pe calea modernizării. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost momentul de aur al istoriei noastre, iar legislația acestei perioade încerca să răspundă cerințelor unei națiuni unite care trebuia să se dezvolte. Întreaga noastră creație juridică reprezintă un model din care ar trebui să ne inspirăm.

Din cuprins

  • Dreptul în perioada regimului turco-fanariot
  • Condica criminalicească a Moldovei
  • Proiectul de constituție al cărvunarilor
  • Opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza
  • Sistemul de drept în perioada regimului comunist

Puncte forte

  • Referințe bibliografice numeroase
  • Documentare amănunțită
  • Prezentare sintetică.”