Executarea silită în relaţiile de muncă. Repunerea salariatului în situaţia anterioară concedierii nelegale | Răzvan Anghel

Editorul: “Executarea hotărârilor judecătoreşti constituie un aspect al dreptului de acces la o instanţă astfel cum rezultă din prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind deja consacrată. Totodată, numărul litigiilor rezultând din relațiile de muncă este unul foarte mare în ultimii ani, secțiile specializate ale instanțelor având în mod constant un volum mare de activitate. Pe cale de consecința, există un număr semnificativ de hotărâri judecătorești pronunțate în aceasta materie care sunt puse în executare silita iar probleme ivite în cursul acestei proceduri au o incidenta semnificativa, multe dintre ele fiind probleme de interpretare si aplicare a unor norme din Codul muncii. Cu soluţionarea acestor probleme sunt deopotrivă sesizate atât instanţele de executare, nespecializate în materia conflictelor de munca, pe calea contestaţiei la executare, cât şi instanţele specializate în materia conflictelor de muncă, uneori cu ocazia soluţionării fondului litigiului şi deseori în procedura lămuririi înțelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului hotărârii. În această privinţă este foarte interesant să se compare soluţiile instanţelor de executare cu soluţiile instanţelor specializate în materia conflictelor de muncă.

Lucrarea cuprinde hotărâri judecătorești definitive recente pronunțate de instanțele de executare în litigii ivite cu ocazia executării silite a hotărârilor judecătorești pronunțate în materia conflictelor individuale de muncă din anii 2018-2019, concentrându-se asupra uneia dintre cele mai importante problematici: repunerea părților în situația anterioară concedierii nelegale. Hotărârile sunt rezumate şi adnotate şi, acolo unde este cazul, este semnalată practica judiciară neunitară sau divergentă. Jurisprudența este grupată după un model util practicienilor, fiind abordate probleme precum caracterul cert, lichid si exigibil al creanțelor, întinderea creanțelor (cu privire la veniturile care trebuie luate în considerare în calculul despăgubirilor acordate pentru concedierea nelegală sau cu privire la data până la care sunt calculate), modul de îndeplinire a obligației de reintegrare a salariatului în muncă, executarea silită a instituțiilor publice, stingerea creanței, precum şi unele aspecte procedurale. Pentru comparație, sunt prezentate pe scurt şi soluțiile instanțelor specializate în materia conflictelor de munca asupra acelorași probleme.

În realizarea lucrării, autorul valorifica experiența sa dobândită în calitate de judecător specializat în materia conflictelor de muncă.

Din cuprins

 • executarea silită a obligației de plată a unei despăgubiri pentru concedierea nelegală
 • cuantumul despăgubirilor şi formula de calcul
 • data până la care sunt datorate despăgubirile
 • caracterul cert, lichid si exigibil al creanțelor
 • întinderea creanțelor
 • modul de îndeplinire a obligației de reintegrare a salariatului în muncă
 • executarea silită a instituțiilor publice
 • neîndeplinirea obligaţiei de repunere a angajatului în situaţia anterioară concedierii nelegale
 • imposibilitatea punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care se dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară

Puncte forte

 • jurisprudență grupată după un model util practicienilor
 • explicații utile ale situațiilor prezentate
 • punerea în discuție a unor aspecte controversate în domeniu și soluții pentru acestea
 • semnalarea aspectelor de practică neunitară.”