Tratat de procedură penală. Partea generală. Ed. 3 | Ion Neagu, Mircea Damaschin

Editorul: ”Tratatul de procedură penală. Partea generală este destinat studenților facultăților de drept în vederea pregătirii examenelor de promovare și de finalizare a studiilor universitare de licență, masteranzilor facultăților de drept, studenților doctoranzi, candidaților la admiterea la Institutul Național al Magistraturii sau în magistratură, candidaților la admiterea în profesia de avocat, precum și acelora care intenționează să candideze pentru admiterea în alte profesii juridice. De asemenea, în egală măsură, lucrarea se adresează practicienilor dreptului, cu referire concretă la organele judiciare penale (instanțe de judecată, procurori, organe de cercetare ale poliției judiciare, alte organe de cercetare penală) și la avocați.

Rezultat al unei documentări consistente, această a treia ediție a Tratatului de procedură penală. Partea generală a fost elaborată prin consultarea legislației relevante în domeniul analizat, a doctrinei de specialitate și a jurisprudenței în materia dreptului procesual penal. În acest sens, au fost invocate în paginile tratatului peste 120 de acte normative (legi, acte normative emise de Guvernul României, directive ale Uniunii Europene, reglementări internaționale în materia protecției drepturilor omului etc.). Au fost avute în vedere prevederile cuprinse în Codul de procedură penală și în Codul penal, care au intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, analizate, acolo unde a fost cazul, în paralel cu reglementările din codurile anterioare sau din legile penale speciale ale căror norme juridice au fost preluate în noile coduri.

De asemenea, a fost prezentată și analizată jurisprudența instanțelor de judecată naționale, a Curții Constituționale a României, a Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aparatul jurisprudențial analizat însumează peste 730 de hotărâri judecătorești.

În elaborarea lucrării a fost folosit materialul legislativ, jurisprudențial și documentar existent la data de 10 martie 2020.”