A pathway to legal English | Titela Vîlceanu

12904_6629_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea reprezintă un cadru de referință flexibil și recontextualizabil în dezvoltarea competenței de comunicare în limbajul de specialitate, i.e. engleza juridică, care a căpătat o importanță crescută în ultima decadă. 

Din cuprins
Cartea este structurată în 8 unități tematice: 

 • Law and legal language
 • Sources of law
 • The English legal system
 • Human rights
 • Court systems
 • Criminal justice
 • Commercial law

Puncte forte

 • abordează, în mod sistematic și coerent, diverse aspecte funcționale, cu caracter teoretic și aplicativ
 • abordează un parcurs eficient de asimilare și operaționalizare a limbajului
 • valorifică critic și creativ texte autentice, relevante
 • activitățile propuse sunt interactive și angrenează și gândirea critică și creativă a publicului țintă
 • glosar de expresii în limba latină
 • glosar terminologic în limba engleză
 • trimiteri la surse accesibile online
 • teste grilă
 • formează/actualizează deprinderi lingvistice
 • textul lucrării este integral în limba engleză”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.